Aukcja Trwa

Często zadawane pytania

 1. Gdzie mogę zbierać punkty? (zobacz odpowiedź)
  • Punkty można zbierać na terenie całego kraju, we wszystkich placówkach oznaczonych logo PREMIUM-PLUS.
 2. Jakie kroki należy poczynić aby wziąć udział w akcji PREMIUM – PLUS? (zobacz odpowiedź)
  • Aby wziąć udział w programie należy wypełnić (w placówce) formularz, do którego dołączona jest karta. Uzupełniony o niezbędne dane formularz należy pozostawić w sklepie, natomiast kartę zachować dla siebie. Od tej chwili karta jest już aktywna i możliwe jest jej użycie.
 3. W jaki sposób mogę zbierać punkty? (zobacz odpowiedź)
  • Podczas dokonywanych zakupów każdorazowo należy okazać ekspedientce kartę, która zawiera indywidualny numer uczestnika. Punkty zostają nabijane na kartę podczas transakcji – nie po jej zakończeniu.
 4. Jak mogę kontrolować stan swoich punktów? ( zobacz odpowiedź)
  • Stan uzbieranych punktów można kontrolować logując się na konto, na stronie internetowej www.premium-plus.pl.
 5. Jak długo trwa akcja PREMIUM – PLUS? (zobacz odpowiedź)
  • Czas trwania programu jest nieograniczony. Punkty można zbierać bez limitu czasowego.
 6. Jak odebrać nagrody? (zobacz odpowiedź)
  • Nagrody można zamówić samodzielnie poprze panel internetowy (logując się na stronie www.premium-plus.pl), w dowolnie wybranej placówce (oznaczonej naszym logo) oraz przez infolinię.
 7. Jak długo muszę czekać na dostarczenie zamówionych nagród? (zobacz odpowiedź)
  • Nagrody zostaną dostarczone (wybranym przez Państwa sposobem) w ciągu 2-3 tygodni od daty złożenia zamówienia.
 8. Czy po odebraniu nagród mogę kontynuować zbieranie punktów na tą samą kartę? (zobacz odpowiedź)
  • Jak najbardziej! Karta nie traci swojej ważności po odebraniu nagród.
 9. Czy zamawiając nagrodę bezpośrednio do miejsca zamieszkania ponoszę jakieś koszty? (zobacz odpowiedź)
  • Koszt nadania przesyłki to równowartość 1000 punktów PREMIUM – PLUS. Punkty te, zostaną odjęte z Państwa konta.
 10. Co zrobić w przypadku zagubienia karty? (zobacz odpowiedź)
  • O fakcie zagubienia karty należy poinformować ekspedientkę w sklepie lub zgłosić to poprzez infolinię PREMIUM – PLUS. Następnie należy wypełnić nowy formularz z kartą. Nowa karta zostanie dopisana do istniejącego profilu klienta i punkty z obu kart będą się sumować.

 11. Czy po odebraniu nagrody jest możliwość jej wymiany na inną? (zobacz odpowiedź)
  • Niestety nie ma takiej możliwości. Prosimy o przemyślane wybory.
 12. Czy muszę obowiązkowo wypełnić wszystkie dane z formularza np. nr PESEL? (zobacz odpowiedź)
  • Tak. Dane osobowe są warunkiem uczestnictwa w programie PREMIUM- PLUS. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje dyskwalifikacją z udziału w programie. Dane te wykorzystywane są w celach wewnętrznych – identyfikacyjnych np. podczas zagubienia karty, klient identyfikowany jest za pomocą numeru PESEL. Dane osobowe nie są przez Nas wykorzystywane w celach reklamowych.
 13. Czy niewykorzystane punkty przepadają lub tracą swoją ważność? (zobacz odpowiedź)
  • Uzbierane punkty są ważne przez 3 lata. Po tym okresie tracą swoją ważność.