Aukcja Trwa

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

W serwisie www.premium-plus.pl dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie’s w naszym serwisie.

 

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Organizatorze lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć Jakuba Dymacza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Dymacz SAUERSAND, adres: ul. Balicka 1a/14, 30-149 Kraków, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6772304358, e-mail: biuro@premium-plus.pl;
 • Programie – należy przez to rozumieć prowadzony przez Organizatora program lojalnościowy „Premium-Plus” oraz „Premium-Plus Biznes”;
 • Serwisie – należy przez to rozumieć serwis WWW dostępny pod adresem www.premium-plus.pl;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis, w tym korzystającą z Serwisu w związku z uczestnictwem w Programie.

Dane osobowe

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie (np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji w Programie oraz składania zamówień na nagrody. Jednocześnie informujemy, że anonimowe uczestnictwo w Programie nie jest możliwe.

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu następuje wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników. Taka zgoda może być odwołana w każdym czasie. W tym celu wystarczy skontaktować się z Organizatorem (biuro@premium-plus.pl).

 

Jeśli inaczej nie wskazano w Serwisie, administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie jest Organizator. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z takich usług. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Organizator informuje, że na podstawie pisemnej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników firmie hostingowej https://progreso.pl/kontakt/. Zakres powierzonych w ten sposób danych obejmuje dane podawane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu oraz dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie. Przekazanie powierzonych danych następuje w sposób automatyczny, bezpośrednio po ich zebraniu od Użytkowników.

 

Bezpieczeństwo

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownik, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność
i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

 

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. W tym celu połączenie z Serwisem podczas rejestracji uczestnictwa w Programie jest chronione za pomocą protokołu TLS 1.0, wykorzystującego klucz o długości 128 bitów i odpowiednie algorytmy szyfrujące.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. W Serwisie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Organizator), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

 

„Własne” cookies Serwisu pochodzą z domeny premium-plus.pl i są wykorzystywane w następujących celach:

 

 • optymalizacja wyświetlania Serwisu oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość);
 • umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Serwisu;
 • prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu;
 • potwierdzenie, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat dotyczący cookies;
 • umożliwienie składania zamówień na nagrody w Programie;
 • rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).

 

Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Serwisu (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do Serwisu), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz Serwisu. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.

 

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. Informacje o ustawieniach dotyczących cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

 

Przechowywania plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.