Aukcja Trwa

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby otrzymać kartę Premium-Plus!

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów wysyłki. Darmowa karta dostarczana jest pod wskazany przez Państwa adres przy rejestracji.

 

  
+48

*
Przystępując do Programu Premium-Plus akceptujesz regulamin programu lojalnościowego Premium-Plus i zgadasz się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Poprzez złożenie poniżej podpisu, oświadczam że:
1) Zapoznałem się z regulaminem programu „Premium-Plus Biznes” i akceptuje jego postanowienia.
2) [w przypadku gdy rejestracji dokonuje osoba reprezentująca uczestnika] Jestem należycie umocowany do dokonania rejestracji uczestnika oraz składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń związanych z udziałem w programie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu "Premium-Plus Biznes", w tym okresowego przesyłania informacji dotyczących programu oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Jakub Dymacz, zamieszkały w Krakowie, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Dymacz SAUERSAND, adres: ul. Przybyszewskiego 24/B, 30-128 Kraków. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w programie i wydania nagród. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

*
Oświadczam, że:
1) mam ukończone 18 lat;
2) zapoznałem się z Regulaminem programu "Premium-Plus" i przyjmuję jego warunki;
3) wyrażam zgodę na administrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępniłem w formularzu rejestracyjnym, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów realizacji programu "Premium-Plus", przez Administratora, tj. firmę Sauersand Jakub Dymacz z siedzib¹ w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 24/B, 30-128 Kraków, NIP: 677-230-43-58;
4) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jestem poinformowany, iż:
a) celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie programu "Premium-Plus",
b) przekazywanie danych osobowych przez uczestników programu "Premium-Plus" jest dobrowolne,
c) osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jakub Dymacz zamieszkałego w Krakowie, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Dymacz SAUERSAND, adres: ul. Przybyszewskiego 24/B, 30-128 Kraków, dla celów marketingowych administratora danych i partnerów programu. Podanie danych w tym celu i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wyrażam również zgodę na administrowanie moimi danymi osobowymi i przetwarzanie ich, w tym adresu poczty elektronicznej, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Administratora tj. firmę Sauersand Jakub Dymacz z siedzibą w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 24/B, 30-128 Kraków, NIP: 677-230-43-58 dla celów reklamowo-marketingowych, również nie związanych z niniejszym programem "Premium-Plus", w tym dla celów związanych z organizacją kolejnych programów, konkursów lub promocji lub innych określonych celów Administratora.
Wyrażam zgodę na otrzymanie treści marketingowych na podany adres e-mail i nr telefonu.